Holistisk Livscoaching

60 minuter 800kr
95$ / 80€

Som Holistisk Life coach är jag engagerad i att hjälpa dig i alla aspekter av ditt liv, genom att förvandla ditt sinne, din kropp och din själ. Holistic Life Coaching fokuserar mer på att koppla ihop dessa tre aspekter av ditt liv så att du kan leva ännu ett mer medvetet och mer uppmärksamt liv.

Denna coaching model bygger alltså på att se hela människan och ser även till helan människans livssituation. Vilket stärker din förmåga att ta eget ansvar för ditt liv och även stimulerar dig till en inre trygghet och god självkänsla. Tillsammans tar vi itu med de inre hinder som håller dig i begränsad grad.

Som coach ställer jag frågor, speglar dig, lyssnar noga på hela dig för att hjälpa dig att utforska din största glädje samt motiverar dig att förverkliga dina drömmar. Jag använder mig av min intuition för att på bästa sätt leda dig vidare i livet.

Hos mig får du coaching antingen per telefon eller på plats. Vi kommer att se på din nuvarande situation, vad och hur du önskar det ska vara samt olika möjliga sätt som finns för att nå dina mål. 

Jag arbetar efter ICF:s riktlinjer och normer. Självklart har jag tystnadsplikt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på länken nedan för att få reda på vad som gäller vid avbokning:

Avbokningspolicy