top of page

Services

 

Mindfulness 

Ordet Mindfulness är också en av de tidigaste översättningarna som någonsin gjorts av ordet "sati" på Pali, ett sanskritliknande folkspråk som talades vid den tidpunkt då Buddha började undervisa för 2 500 år sedan. Sati är nominaliseringen av verbet "sarati" som betyder att komma ihåg eller minnas. Eftersom att minnas just är att föra till nuet, är sati eller mindfulness i dess yttersta uppfattning den grundläggande mänskliga förmågan att kunna vara i nuet och att "påminna" oss själva om att vara i nuet, det vill säga att ständigt återvända till nuet, här och nu.

 

Mindfulness används som en metod där vi lär oss att andas medveten samtidigt som vi är medvetna om vår kropp och själ. Mindfulness handlar om att vara uppmärksamt på det som händer just nu, i stunden. Du lär dig att rikta din andning och din uppmärksamhet på känslor och kroppen.  Det är en förebyggande övning genom mentala övningar vars mål är att fästa uppmärksamheten i det nuvarande ögonblicket att känna saker medan de händer, utan att försöka utöva någon kontroll över dem.

Klicka på länken nedan för att få reda på vad som gäller vid avbokning:

 

Villkor vid köp

ca 90 min. p/vecka i 6 veckorstid.

Silencium est Divinum - Tystnaden är gudomlig

BokaTid_Gron_MorkBakgrund_120px.png
bottom of page