top of page

 

Mindfulness 

Ordet Mindfulness är också en av de tidigaste översättningarna som någonsin gjorts av ordet "sati" på Pali, ett sanskritliknande folkspråk som talades vid den tidpunkt då Buddha började undervisa för 2 500 år sedan. Sati är nominaliseringen av verbet "sarati" som betyder att komma ihåg eller minnas. Eftersom att minnas just är att föra till nuet, är sati eller mindfulness i dess yttersta uppfattning den grundläggande mänskliga förmågan att kunna vara i nuet och att "påminna" oss själva om att vara i nuet, det vill säga att ständigt återvända till nuet, här och nu.

 

Mindfulness används som en metod där vi lär oss att andas medveten samtidigt som vi är medvetna om vår kropp och själ. Mindfulness handlar om att vara uppmärksamt på det som händer just nu, i stunden. Du lär dig att rikta din andning och din uppmärksamhet på känslor och kroppen.  Det är en förebyggande övning genom mentala övningar vars mål är att fästa uppmärksamheten i det nuvarande ögonblicket att känna saker medan de händer, utan att försöka utöva någon kontroll över dem.

Är denna kurs för alla?

Mindfulness-övningar innebär att du tränar upp din förmåga att uppmärksamma det som sker både inom dig och omkring dig. Du blir mer fokuserad, närvarande och avslappnad.

Något som alla definitivt kan dra fördel av. Det som rekommenderas dock är att du först kontaktar din läkare före du går en kurs om du har kliniskt diagnosticerad depression eller bordeline.flera studier har det visat sig att Mindfulness hjälper även vid dessa diagnoser, självklar när övningarna har genomförts i samband med en terapeut.

Klicka på länken nedan för att få reda på vad som gäller vid avbokning:

 

Villkor vid köp

ca 90 min. p/vecka i 12  veckorstid (med uppehåll).

Mindfulness

Silencium est Divinum - Tystnaden är gudomlig

Bokningar
bottom of page