Hälsofördelar med Reiki

Uppdaterat: 10 mars 2021

1. Behandlar depression

Reiki-behandlingar kan användas som en del av en behandlingsplan för att lindra depression. Det finns några studier som påvisar effekterna av reiki på äldre vuxna som upplever depression, ångest eller

smärta. Exempelvis i en studie från 2010

rapporterades en förbättring av deltagarnas humör, fysiska symtom och välbefinnande. Det rapporterades även känslor av ökad nyfikenhet, avkoppling och förbättrade nivåer av egenvård.


2. Lindrar trötthet, ångest och smärta.


Enligt en granskning av slumpmässiga prövningar kan reiki hjälpa till att minska ångest och smärta. Reiki kan även bidrar till att minska trötthet.


2015 gjordes en studie där forskare granskade effekterna av reiki på kvinnor efter kejsarsnitt. Det som de fann var att reiki minskade anmärkningsvärt smärta, ångest och andningsfrekvens hos kvinnor 1-2 dagar efter att ha genomgått en kejsarsnitt. Antalet smärtstillande och behovet av dessa medel minskades också.


En annan studie som genomfördes 2015, visade att personer som behandlades för cancer och fick reiki på distans utöver den traditionella medicinsk vård, hade lägre nivåer av trötthet, smärta och ångest. Dessa nivåer var anmärkningsvärt lägre än den gruppen som endast fick den traditionella medicinsk vård. De som deltog hade 30 minuters sessioner distans reiki i fem dagar.