Hälsofördelar med Reiki

Uppdaterad: mar 10

1. Behandlar depression

Reiki-behandlingar kan användas som en del av en behandlingsplan för att lindra depression. Det finns några studier som påvisar effekterna av reiki på äldre vuxna som upplever depression, ångest eller

smärta. Exempelvis i en studie från 2010

rapporterades en förbättring av deltagarnas humör, fysiska symtom och välbefinnande. Det rapporterades även känslor av ökad nyfikenhet, avkoppling och förbättrade nivåer av egenvård.


2. Lindrar trötthet, ångest och smärta.


Enligt en granskning av slumpmässiga prövningar kan reiki hjälpa till att minska ångest och smärta. Reiki kan även bidrar till att minska trötthet.


2015 gjordes en studie där forskare granskade effekterna av reiki på kvinnor efter kejsarsnitt. Det som de fann var att reiki minskade anmärkningsvärt smärta, ångest och andningsfrekvens hos kvinnor 1-2 dagar efter att ha genomgått en kejsarsnitt. Antalet smärtstillande och behovet av dessa medel minskades också.


En annan studie som genomfördes 2015, visade att personer som behandlades för cancer och fick reiki på distans utöver den traditionella medicinsk vård, hade lägre nivåer av trötthet, smärta och ångest. Dessa nivåer var anmärkningsvärt lägre än den gruppen som endast fick den traditionella medicinsk vård. De som deltog hade 30 minuters sessioner distans reiki i fem dagar.


Vidare visar en annan studie som gjordes 2018 där det jämfördes användningen av reiki med sjukgymnastik för att lindra ryggvärk hos personer med diskbråck. Det visade sig att båda behandlingarna var lika effektiva för att lindra ryggvärk, reiki var dock mer kostnadseffektivt och i vissa fall resulterade det i snabbare behandling.


3. Höjer humöret


Reiki kan hjälpa till att förbättra ditt humör genom att lindra ångest och depression. Enligt resultat från en studie från 2017 kände personer som hade reiki större humörfördelar jämfört med personer som inte hade reiki. Studiedeltagarna som hade sex sessioner på 30 minuter under en period av två till åtta veckor visade förbättringar i deras humör.


4. Förbättrar livskvaliteten


Det har visats i en studie gjort 2016 de positiva fördelarna med reiki kan förbättra ditt allmänna välbefinnande. I studien fann forskarna att reiki bidrar till förbättring av livskvaliteten för kvinnor med cancer. Kvinnor som hade reiki visade förbättringar av deras sömnmönster, självförtroende och depression. De noterade en känsla av lugn, inre lugn och avkoppling.


5. Kan förbättra vissa symtom och tillstånd


Reiki kan dessutom användas för att behandla: spänning, huvudvärk, illamående och sömnlöshet. Avslappningsresponsen som sker med en Reiki behandling kan gynna dessa symtom.
www.holisticwellness.nu
13 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla