top of page

Reiki & forskning

Reiki healing

The Center for Reiki Research (CRR) är den första och enda 501c3 ideella organisationen dedikerad till Reiki-forskning. Syftet med CRR är att främja den vetenskapliga medvetenheten om Reiki genom att bedriva kvalitetsforskning och tillhandahålla ett uppdaterat arkiv och en sammanfattning av all evidensbaserad Reiki-forskning som publicerats i peer reviewed tidskrifter. CRR erbjuder också vägledning för forskare, utövare och läkare som vill bedriva Reiki-forskning.

Centrum för Reikiforskning bedriver vetenskaplig forskning på alla nivåer, från randomiserade kontrollerade prövningar till praktikbaserade effektivitetsprövningar. Nedan är några av våra nuvarande och tidigare Reiki-forskningsprojekt.

Reiki för vårdpersonal som påverkats av pandemin.

Reiki för psykologiska och fysiska hälsosymtom.

Reiki för smärta i knäkirurgi.

Reiki på distans för kronisk smärta.

Forskning på effekterna av Reiki visar ett brett urval av användningsområden. En del av rapporterna nedan är endast sammanfattningar på engelska och texterna är även låsta av institutionerna som har utgivit dessa. För att kunna läsa rapporten i sin helhet behöver du beställa dem inne på sidan https://centerforreikiresearch.com

 

Här är en lista av några av studier som har gjorts inom området:

Läs gärna mera om forskning om Reiki och hur Reiki fungerar här.

Bokningar
bottom of page