top of page

Privacy policy

 

Den 25 maj 2018 fick Sverige och övriga EU en ny gemensam dataskyddförordning (GDPR) som reglerar, bland annat, hur företag får behandla personuppgifter. Den nya lagstiftningen förstärker skyddet för dig som enskild person genom strängare krav på hur personuppgifter behandlas.

Syftet med denna information är att i korthet beskriva för dig hur Holistic Wellness hanterar dina personuppgifter. Med personuppgifter menas informationen som har med dig och din person att göra: det kan vara namn, personnummer, adress, telefonnummer, mejladress och annat.

Om du har varit klient hos mig på en behandling, workshop, kurs eller en utbildning så kan ditt namn och mejladress finnas i mitt system utifrån att du vill ha mera information om mina kommande kurser eller som en dokumentation om vilken behandling du har haft hos mig.

Det är viktigt att poängtera att enligt de nya dataskyddsreglerna får inte personuppgifter sparas längre än de behövs för det angivna syftet. När uppgifterna inte längre är relevanta raderas dem. Dina personuppgifter lämnas inte ut till någon.

 

Du har som rättighet att få veta vilka av dina personuppgifter jag har, samtidigt som du får rätta de uppgifter som du anser är felaktiga. I vissa fall har du även rätt att få dina personuppgifter raderade eller begära att vår hantering begränsas.

Om du vill utnyttja någon rättighet lämnar du in en skriftlig begäran som du själv skrivit under. Det är för att jag ska kunna skydda din personliga integritet och se till att det är du och ingen annan som utnyttjar dina rättigheter.

Har du några frågor angående dataskyddsreglerna får du gärna kontakta mig  via mail: rhr@holisticwellness.nu

Jag hoppas att denna information har varit till nytta för dig.

Bokningar
bottom of page