Reiki

Reiki kommer från de japanska orden ”rei” som betyder universell eller guds visdom, och ”ki” som betyder livsenergi. Reiki är ingen religion, dock ett verktyg för både personlig och andlig utveckling. Reikienergin finns för alla som vill ta emot den.

Healing innebär läkande. Reiki healing sker genom energiöverföring och är en av våra äldsta behandlingsformer. Oavsett vilken teknik som används vid en Reiki Healing kommer energin från Universum. 

Tro det eller ej påverkas vår livsenergi starkt av våra känslor och tankar. Om vi har negativa sådana försämras vår livsenergins strömningar, men har vi positiva tankar och känslor stärks då flödet. Dessa negativa tankar och känslor skapar oftast mer eller mindre blockeringar i kroppen. Problemen börjar dock när blockeringarna blir långvariga, när vi fastnar i ett negativt tanke- och känslomönster. Det är dessa blockeringar som kan ge olika sjukdomssymtom. 

Reiki helar kroppen genom att strömma in till de blockerade delarna/chakran, samtidigt som den laddar dessa med den positiva energin. Reikin höjer frekvensen på energin både inuti och utanpå kroppen, vilket leder till att den negativa energin upplöses och försvinner. När energin åter strömmar fritt utan blockeringar det är då kroppen får möjligheten till självläkning. Man kan säga att ditt chakrasystem balanseras under själva healingen. Varje chakra har sin egen betydelse för vårt mentala,  fysiska, andliga och emotionella välbefinnande. Genom att frigöra dessa blockeringar hjälper Reiki dig att finna balans i livet.

Som healer fungerar jag som kanalen för den universella energin och använder den naturliga energin och för den vidare. Jag ger healing till hela din kropp med mjuk beröring.  Healing kan kännas på olika nivåer och inte bara fysiskt och effekten kan vara djup. Tack vare denna energibehandling kan du få hjälp till läkning, vare sig om du har fysiska eller psykiska obalanser.  

En reikibehandling är väldig avslappnande och skön. Många av klienterna somnar till under behandlingen, eftersom nervositeten, spänningarna och stressen släpper. 

Reikihealing är godkänd av Skatteverket som friskvård. Det innebär att du som har ”friskvårdspeng” på jobbet kan du använda den till Reikibehandlingar.

En reiki behandling är som en massage för själen. Läs mer om de olika behandlingarna jag erbjuder.

BokaTid_Gron_MorkBakgrund_120px.png