top of page

Reiki

Reiki
Reiki healing
Reikiförbundet
Förenade Reikiförbundet
Reiki
Reiki
Everything is connected
Förenade Reikiförbundet

Vad är Reiki?

Reiki kommer från de japanska orden ”rei” som betyder universell eller guds visdom, och ”ki” som betyder livsenergi. Reiki är ingen religion, dock ett verktyg för både personlig och andlig utveckling. Reikienergin finns för alla som vill ta emot den.

Healing innebär läkande. Reiki healing sker genom energiöverföring och är en av våra äldsta behandlingsformer. Oavsett vilken teknik som används vid en Reiki Healing kommer energin från Universum. 

Tro det eller ej påverkas vår livsenergi starkt av våra känslor och tankar. Om vi har negativa sådana försämras vår livsenergins strömningar, men har vi positiva tankar och känslor stärks då flödet. Dessa negativa tankar och känslor skapar oftast mer eller mindre blockeringar i kroppen. Problemen börjar dock när blockeringarna blir långvariga, när vi fastnar i ett negativt tanke- och känslomönster. Det är dessa blockeringar som kan ge olika sjukdomssymtom. 

Hur fungerar Reiki och vad är Reiki bra för?

Reiki helar kroppen genom att strömma in till de blockerade delarna/chakran, samtidigt som den laddar dessa med den positiva energin. Reikin höjer frekvensen på energin både inuti och utanpå kroppen, vilket leder till att den negativa energin upplöses och försvinner. När energin åter strömmar fritt utan blockeringar det är då kroppen får möjligheten till självläkning. Man kan säga att ditt chakrasystem balanseras under själva healingen. Varje chakra har sin egen betydelse för vårt mentala,  fysiska, andliga och emotionella välbefinnande. Genom att frigöra dessa blockeringar hjälper Reiki dig att finna balans i livet.

Som healer fungerar jag som kanalen för den universella energin och använder den naturliga energin och för den vidare. Mina egna krafterna blir inte uttömda. Faktiskt får både Reikihealern och mottagaren behandling på samma gång. När jag ger Reikibehandling ökas det mitt eget energiflöde och en känsla av välbefinnande infinner sig. 

Jag ger healing till hela din kropp med mjuk beröring. Healing kan kännas på olika nivåer och inte bara fysiskt och effekten kan vara djup. Tack vare denna energibehandling kan du få hjälp till läkning, vare sig om du har fysiska eller psykiska obalanser.  

En reikibehandling är väldig avslappnande och skön. Många av klienterna somnar till under behandlingen, eftersom nervositeten, spänningarna och stressen släpper. 

Reiki lindrar smärta och löser upp spänningar, både fysiskt och mentalt, sänker stress och ökar välbefinnandet. Hjälper mot insomningsproblem, hjärna på högvarv, ischias, muskelvärk, reumatism, mentala och fysiska spänningar; listan med områden där Reiki är till hjälp kan göras lång.

För att processen ska börja och ha sin gång är det väsentligt att klienten är villig och öppen att genomgå känslomässiga/mentala förändringar för att inte skapa nya blockeringar igen. Att gå en Reiki behandling handlar om en utvecklings-process, som kan ta olika lång tid för oss. Många gånger faller vi tillbaka på våra gamla mönster, men har lättare för att ta oss ur dem igen, då vi är medvetna om dessa.

Reikin ingår i kategorin ”Stresshantering” hos Skatteverket vilket är helt riktigt eftersom Reiki:

– Är stressreducerande
– Dämpar oro och ångest
– Ökar blodcirkulationen
– Ger ökad energi
– Ger förbättrad sömn
– Ger förbättrad aptit
– Ger kroppen rätt förutsättningar så att den kan påbörja sin självläkningsprocess

Vad kan det hända efter en Reiki behandling?

Om Reikiutövaren mest arbetar/kanaliserar med händerna en bit utanför kroppen, där de känslomässiga och mentala energierna finns sker utvecklingen på det mentala och känslomässiga nivån. Det blir tvärtom om Reikiutövraren arbetar på den fysiska kroppen, då märks de fysiska förändringarna först och sedan kommer utvecklingen på det mentala och känslomässiga planet.

De känslor som vi har förträngda inom oss kommer upp till ytan och vi börjar tänka i nya banor före det märks något på den fysiska kroppen. Ibland sker utvecklingen snabbt och det känns som allt händer på en gång, men ibland är utvecklingsmönstret mycket märkbart.

Då Reikienergin renar kroppen från gifter kan fysiska avgiftningssymtom uppstå t ex, rinnande näsa, upphostande av slem, ökad urinavgång och diarré, huvudvärk. Man kan uppleva  olika symtomen och det är utrensningsreaktionerna som är viktiga för att uppnå hälsa. Symtomen kan sitta i flera dagar, ibland veckor.

Efter behandlingarna kan det även resulteras i en upplösning av inre blockeringar och själsligt uppvaknande. Nya idéer, visioner och lösningar på problem kan dyka upp och det är inte ovanligt att få mod att ta vissa avgörande beslut till förändringar, som att starta ett företag, byta jobb, sluta röka, börja motionera, bli vegetarian eller börja meditera.

Det finns en bok för den som är intresserad och vill veta mer om hur detta fungerar. ”Reiki In Clinical Practice. A Science Based Guide” (2020). Boken är skriven av Ann Baldwin, en väletablerad läkare och forskare. Här kan du på ett mycket tydligt sätt ta del av kroppens parasympatiska nervsystem och hur det fungerar. Du kan även läsa om Reikins konkreta påverkan på samma system. I denna bok finner du både tydlig statistik och tydliga flödesscheman på hur kroppen reagerar när Reikin flödar. När en patient tar emot Reiki påverkas stressnivåer, hjärtrytm och blodcirkulation. Boken är skriven utifrån ett kliniskt studieperspektiv vilket gör den helt unik i Reikivärlden.

 

Reiki används i många länder inom den traditionella vården, som ett komplement till medicinsk behandling. På dessa kliniker har en hel del forskning gjorts och det har framför allt tittats på hur Reiki effektivt har höjt patienternas livskvalitet. Forskningsresultaten visar tydliga och positiva effekter på kroppens parasympatiska nervsystem. Det ständigt påvisas att Reiki lindrar smärta och oro samt att den förbättrar livskvalitén hos patienterna.

 

Reiki är godkänd av Skatteverket som friskvård. Det innebär att du som har ”friskvårdspeng” på jobbet kan du använda den till Reikibehandlingar.

En reiki behandling är som en massage för själen. Läs mer om de olika behandlingarna jag erbjuder.

Bokningar
bottom of page