top of page

Fokus och kreativitet 

Har du svårt att fokusera?

Oavsett vad vi gör här i livet, i vår utbildning, i vårt jobb, i vår fritid och i våra relationer, är det alltid till vår fördel att kunna fokusera på det vi gör och ägnar oss helhjärtat.

 

Vår förmåga att fokusera har överraskande påföljder på stora delar av vårt liv. Att kunna stå emot distraktioner är också länkat med vår förmåga till att kunna kontrollera våra impulser samt att nå våra långsiktiga mål. Dessutom är vi mer olyckliga när vi är fångade i distraherande tankar!

Lycklig och fokuserad?

I en studie som Prof. Daniel Gilbert från Harvard gjorde, undersöktes hur lyckliga vi känner oss i vårt dagliga liv, timme för timme. Detta genomförde genom att skicka ut sms till deltagarna som de svarade på. Samtidigt frågades vad de höll på med och det som upptäcktes var att deltagare som svarade att de var distraherade av olika tankar för tillfället, var avsevärt mer olyckliga än de som var fokuserade på en uppgift. Forskaren har även upptäckt att förmågan att fokusera är avsevärt viktigare än IQ för vår akademiska framgång. 

Hur kan mindfulness-meditation förbättra ditt fokus?

Genom grund övningen i mindfulness-meditation tränar du upp din förmåga att rensa bort distraktioner och att kunna fokusera. Därför är det förmodligen inte så konstigt att forskare upptäckt att människor som lär sig meditera blir bättre på att fokusera.

Vad som överraskar däremot är hur fort det går! I ett experiment som gjorts i USA visades att endast 20 minuters mindfulness-meditation under 4 dagar i streck gav förbättringar på en rad kognitiva tester, särskilt blev meditatörerna bättre på uppgifter med tidsbegränsning, något som är väsentligt för alla oss som har deadlines i vårt jobb eller i våra studier.

Det finns även studier som menar att  mindfulnessmeditation är mer än bara avslappning. I en studie jämfördes en grupp som mediterade med en grupp som gjorde avslappningsövningar och visades att bara de som mediterade fick förbättrat fokus. Inte nog med att vi blir mer fokuserade, vi blir också mer kreativa.

Kreativitet

Forskare har studerat på flera sätt hur mindfulness-meditation gör oss mer kreativa. I en serie experiment upptäcktes att erfarna mindfulness-meditatörer hade bättre förmåga på problemlösning  än kontrollgruppen när problemen krävde en nyskapande lösning. Detsamma gällde för människor utan tidigare erfarenhet av meditation efter att de genomgått en mindfulness-kurs på 8 veckor.

I en annan studie upptäckte forskare hur en viss typ av meditationsövning, sk. öppen medvetenhet, gynnade divergent tänkande, det vill säga ett sätt att tänka som skapar många nya idéer. 

Vidare undersökte en annan studie fenomenet “kognitiv rigiditet” , vilket är en oförmåga att kunna se flera lösningar på ett problem. De upptäckte att erfarna mindfulness-meditatörer hade lägre nivå av rigiditet och alltså var mer flexibla i sin problemlösningsförmåga. 

Slutligen kan vi säga att mindfulnessmeditation stärker vår förmåga att få bort distraherande och onödiga tankar så kan vi istället få mer utrymme för sinnets mer kreativa funktioner såsom idéer, insikter och lösningar på problem, alltså vi blir mer kreativa.

Vill du förbättra ditt fokus och bli mer kreativ redan idag? Kontakta mig

Call 

+ 46 705875841

Email 

Follow

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
Bokningar
bottom of page