top of page

Mindfulness och hjärnan

Mindfulness och hjärnan

Tack vare moderna forskningsinstrument kan vi se hur celltillväxt sker och hur hjärnan förändras kontinuerligt under hela vårt liv.  Din hjärna kan förändras bara att läsa denna text förändras. Men hur då?

Om vi alltidgör samma sak i våra liv blir det också dessa mönster i hjärnan som stärks. Men vad händer om vi istället börjar förändra de negativa mönster vi dras med?

Ett sätt att se på mindfulness-meditation är faktiskt att vi medvetet övar vårt sinne och vår hjärna så att vi inte längre behöver följa de mönster vi ärvt från våra förfäder, t ex. tendensen att fokusera mer på och lättare komma ihåg olyckor vi drabbas av än positiva upplevelser. Eller vår avsikt att älta tidigare misstag eller oroa oss för framtida sådana helt i onödan.

I följande videoklipp från The New York Academy of Sciences, förklarar hjärnforskaren Richard Davidsson hur mindfulness-meditation påverkar hjärnan och speciellt de områden som har med stress att göra.

https://youtu.be/ALjF1yb-VLw?si=E3BV7xM1QMb8bI-x

Richard Davidsson har studerat mindfulness-meditation under flera år och kom med en revolutionerande upptäckt när hans team såg hur en kurs i mindfulness ledde till en ändring i hjärnaktivitet hos deltagarnas frontallober (den smarta hjärnan), där de efter kursen hade större aktivitet i vänster frontallob, något som vid tidigare studier har visats är sammankopplat med välmående och livstillfredsställelse. 

Det finns även andra experiment som visar hur erfarna meditatörer har mindre aktivitet i vad som kallas “Default mode network”, hjärnans “standardläge”. Detta nätverk aktiveras när vi inte är upptagna med någon specifik uppgift och vår uppmärksamhet istället är fast i diverse tankar, fantasier och ältandet, något andra studier sett sammanfalla med att vi känner oss olyckliga.

Erfarna meditatörer har även visat sig ha större cellvävnad i en rad områden i hjärnan viktiga för självkontroll, minne, känsloreglering, koncentrationsförmåga, och så vidare.

Hos människor utan erfarenhet av meditation kan tydliga förändringar ses efter deras deltagande i mindfulness-kurser.

 

Vidare i en studie från Harvard såg hjärnforskare hur aktivitet och cellvävnad minskade i Amygdala “hjärnans larmcentral” som är väsentligt för stressresponser och överaktiv hos människor med farliga stressnivåer.

I nästa videoklipp beskriver professor Mark Williams från Oxfords universitet hur mindfulness-meditation förändrar både hjärnan och vårt sätt att förhålla oss till våra tankar och känslor.

https://youtu.be/8GVwnxkWmSM

Vill du börja träna din hjärna idag? Kontakta mig

Bokningar
bottom of page