Orsaker till chakra blockeringar och hur kan vi släppa på dessa

Uppdaterat: 23 nov. 2021


Chakran är omätliga energicentra (som inte kan mätas på något sätt), som ligger i människokroppen. Sju av de viktigaste är belägna från slutet av ryggraden till högsta punkten av huvudet.

Utan att inse det, energin som omger oss och som finns i oss, påverkar vår emotioner, uppfattningar, känslor, tankar, övertygelser, beteenden och attityder från dag till dag. Tyvärr finns det tillfällen då energiflödet hindras eller störs, dessa kallas även för blockeringar, vilket i sin tur orsakar blockeringar i chakran. Om blockeringarna pågår under långtid, kommer dessa oundvikligen försämra vitaliteten hos både den emotionella såsom den fysiska kroppen, vilken är nödvändigt för att utveckla olika aspekter av självmedvetenhet och helhet.

Såsom det finns sätt att ta hand om vissa energier och få en större universell energi - chi, prana eller orgon - finns det även sätt att förhindra att vår essens blockeras. Den huvudsakliga metoden för att göra detta är genom att bli medveten om de handlingar som påverkar oss negativt i varje del av kroppen; då måste du förstå dem och så långt det är möjligt, sätta gränser för dem. Denna metod, fokuserad på mindfulness teori och meditation samt hjälper till att heala våra chakran. Nu kommer du att lära dig sju orsaker till varför dina chakran blockeras:

1. Rädsla och paranoia. Dessa känslor kan orsaka en känsla av urkoppling och obalans med vårt liv, eftersom de är starkt relaterade till rotchakrat. Att växa upp i en dualistisk kultur där naturen är skild från samhället. Man tror ofta att människor existerar för att dominera jorden och dess biologiska mångfald, vilket orsakar en rad dysfunktioner och blockeringar relaterade till ångest och depression.

2. Skuldkänsla. När skuldkänslan allvarligt påverkar kroppen och sinnet blockeras sexualchakrat och orsakar överväldigande smärta eller anhedoni (oförmåga att känna glädje). För att avblockera detta chakra det bästa är att lära sig att leva i ögonblicket i fullhet av motståndskraft, självförlåtelse och självacceptans.

3. Skam. Solar Plexuschakrat talar om självbetraktelse till detaljerade övertygelser relaterade till skam, förnedring, osäkerhet samt tvivel. Även om skam är en svår känsla att lösa, är det viktigt att hålla fokus på livets här och nu, på ögonblickets passion, för att förvandla askan till positiva känslor.