De 9 attityder av mindfulness

Uppdaterat: 2 dec. 2021Dessa nio principer är nära förbundna och inbördes relaterade. När vi börjar utveckla en eller några av dessa attityder kommer de andra att följa med av sig själv. Eftersom alla dessa hänger ihop och kan inte hållas isär. Därför är det bättre att endast fokusera på ett par av dem tills du behärskar dessa än att försöka täcka dem alla på en gång.


Nyfikenhet (Beginner´s mind)


Många gånger låter vi det vi "vet" hindra oss från att se verkligheten som den är. Detta kan bero på föruppfattningar, fördomar eller att vi helt enkelt i vårt sinne lever i det förflutna. Men det handlar om att titta på och leva i nuet på ett friskt och öppet sätt. Uttrycket "Beginners Mind" kommer från termen Shoshin, från Zenbuddismen, vilket innebär att inta en attityd med nyfikenhet och öppenhet.

Zen-mästaren Shunryu Suzuki uttryckte i sin bok Zen Mind: "I nybörjarens sinne finns det många möjligheter, i expertens sinne är det få".

För att öva denna attityd i det dagliga livet, varje gång du träffar någon eller hamnar i en viss situation, försök att se dem med nya ögon, som det är nu, varje gång du möter en person eller en situation, istället för att bara uppfatta speglingen av dina egna idéer om den här personen eller situationen. Genom en Beginner