top of page

De 9 attityder av mindfulness

Uppdaterat: 10 okt. 2023Dessa nio principer är nära förbundna och inbördes relaterade. När vi börjar utveckla en eller några av dessa attityder kommer de andra att följa med av sig själv. Eftersom alla dessa hänger ihop och kan inte hållas isär. Därför är det bättre att endast fokusera på ett par av dem tills du behärskar dessa än att försöka täcka dem alla på en gång.Nyfikenhet (Beginner´s mind)

Många gånger låter vi det vi "vet" hindra oss från att se verkligheten som den är. Detta kan bero på föruppfattningar, fördomar eller att vi helt enkelt i vårt sinne lever i det förflutna. Men det handlar om att titta på och leva i nuet på ett friskt och öppet sätt. Uttrycket "Beginners Mind" kommer från termen Shoshin, från Zenbuddismen, vilket innebär att inta en attityd med nyfikenhet och öppenhet.


Zen-mästaren Shunryu Suzuki uttryckte i sin bok Zen Mind: "I nybörjarens sinne finns det många möjligheter, i expertens sinne är det få".

För att öva denna attityd i det dagliga livet, varje gång du träffar någon eller hamnar i en viss situation, försök att se dem med nya ögon, som det är nu, varje gång du möter en person eller en situation, istället för att bara uppfatta speglingen av dina egna idéer om den här personen eller situationen. Genom en Beginner´s Mind uttrycker vi medkänsla och en vilja till att utforska och förstå vår omgivning utan fördomar och förutfattade meningar.Att inte döma

Bedömningarna utgör ett filter för att välja olika upplevelser, genom att färga dem och förvränga dessa, vilket hindrar oss från att se verkligheten som den är.

Det finns en skillnad mellan att döma och urskilja: Från urskiljning uppfattar vi verkligheten utan att lägga till vår egna begränsningar till den, vi erkänner alla perspektiv och tar hänsyn till alla åsikter, men på ett lätt sätt och utan att engagera oss känslomässigt. Detta gör att vi kan uppfatta en bredare och klokare verklighet av vad som omger oss.

Bedömningarna skapar vanligtvis en konstant märkning av varje situation, exempelvis: jag gillar det eller jag gillar inte det, bra eller dåligt, älskar eller hatar... Detta ger oss värde när det gäller överlevnad, eftersom det gör att vi kan klassificera sakerna och situationer som vi vill komma närmare och de som vi vill helst undvika.

För att utöva denna attityd i det dagliga livet är det viktigt att vara medveten om sinnets tendens att bedöma och sätta etikett på allt samt etablera en målmedveten attityd av rättvisa. Försök inte tvinga sinnet att sluta döma, eftersom "vad du motstår kvarstår", men var medveten om denna trend och håll ett öppet sinne samt en opartisk attityd.Tålamod

Tålamod är en form av visdom. Den består av att erkänna att varje sak behöver sin egen tid för att utvecklas.

Kan du tänka dig att plantera ett frö och omedelbart ta bort jorden för att se om det började gro? Vad tror du att resultatet skulle bli då?

Tålamod innebär också att vara lugn när saker inte går som förväntat, eller om vi upplever att de utvecklas för långsamt. Otålighet är vanligtvis ett symptom på brist på förtroende, hos andra såväl som till sig själv.
Acceptans

Acceptans är ett aktivt erkännande av att saker är som de är, utan att ha en känslomässig reaktion.

Verkligheten är mycket envis, och att upprätthålla en attityd av motstånd mot tingenes verklighet är en av de största orsakerna till emotionellt lidande, slöseri och förlust av energi.


Det betyder inte att du håller med eller att du inte försöker ändra dem. Men i alla förändringsprocesser är det viktigt att veta vart du vill gå och att känna till och acceptera utgångspunkten, utan en känslomässig reaktion som berövar oss energi och orsakar oss lidande.Släppa taget

Att släppa taget eller ge in innebär att varje situation kan ta sin egen kurs. Utan att slåss eller utan att motstå förändringen, istället följer du med den. Släpp och lita på processen. När vi klamrar oss fast vid något eller någon vi hindrar oss själva från att växa.

Hur många gånger håller oss inte vi fast vid en situation eller vid en känsla i vardagen, som förhindrar oss från att se nya möjligheter. De känslorna vi klamrar oss fast vid är smärtan, ilskan, behovet av erkännande, känslan av att vara bättre än andra...


Numera talas mycket om flöde, som är det samma som att släppa taget. Öppna våra händer och släpp, som sanden som glider mellan fingrarna när vi öppnar dem. Genom att lära oss att släppa låter vi alla händelser och människor röra sig i sin egen takt, vara med oss ​​under den angivna tiden och, om det är nödvändigt kan de fortsätta sin resa, eftersom när vi släpper frigör vi oss själva.

Tillit

Att ha tillit är att lita på oss själva, på vår intuition, på de subtila känslor som kroppen erbjuder oss. Vi litar på att vi vet hur skillnad mellan en vän och någon som inte tycker om oss.

Förtroende för oss själva och för världen. Vad som än händer kan vi uppnå det, vad som än händer kommer vi att fortsätta att värdera och uppskatta oss själva, vad som än händer kommer vår kropp och vårt sinne att vara våra bästa allierade. Och ju mer du litar på dig själv, desto lättare blir det för dig att lita på världen.
Att inte sträva

Det är faktiskt så att det du vill ha dyker upp när du slutar leta. Sluta slåss mot verkligheten och se saker och ting som de är.Det du motstår kvarstår. De känslorna och tankarna som förtrycks är just de som har störst inflytande på oss, eftersom de exakt agerar från det omedvetna utan att vi inser det.


I ditt dagliga liv, ge ditt bästa under alla omständigheter, njut av processen men ta bort dig själv från resultatet, utan att vara manipulerande eller försöka att tvinga dig saker, helt enkelt flyta med nuet och gör alltid det bästa du kan.

Tacksamhet

Tacksamhet var inte en del av de 9 attityderna av mindfulness som beskrivs av Jon Kabat-Zin i sin bok "Full catastrophe living" (Living crises fully). Tacksamhet är dock en av de viktigaste attityderna vi kan odla i vårt liv.

Det är det bästa sättet att skydda oss från våra ständiga klagomål och våra negativa tankar. Det handlar inte bara genom att vara uppriktigt tacksamma för nuvarande stund, utan också tacka på förhand för alla de goda saker som kommer. Med tiden får även de största olyckorna en mening i det stora pusslet i våra liv och var inte tacksam bara för att ha överlevt dem utan också för det lärande de erbjöd oss.

Att utöva tacksamhet är förmodligen det bästa vi kan göra för vårt liv och vår hälsa.Generositet

Att ge med generositet är den bästa gåvan av alla. Universums huvudspråk är utbyte. Där det inte finns något utbyte kan det inte finnas liv eller dynamik och generositet är den bästa attityden i de två delarna av utbytet, att ge och ta emot.

I vardagen hänvisar generositet till en varm och vänlig attityd i både att ge och ta emot.Det här var lite kort om de 9 mindfulness attityderna för ett mer medvetet liv, välj ett par av dem och börja öva direkt ...


Om du vill veta mera om hur jag kan hjälpa dig att få in mindfulness i ditt liv ring mig eller skicka ett sms. Annars går det alldeles utmärkt att boka en tid via denna länk.


Om du gillar detta inlägg dela gärna så att flera får ta del av denna info. Tusen tack och Namaste.
Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Bokningar
bottom of page