Varför har du svårt att attrahera det du önskar dig?


Vi är som magneter. Vi attraherar det vi känner! Har du någonsin hört det?


Jag hade säkert hört det förut, men det är nu på sistone jag har börjat uppmärksamma frasen. Med åren har jag blivit mera intresserad av hur våra tankar och känslor påverkar vårt liv, därför ville jag skriva lite av mig om attraktionslagen här på min blogg.


I alla fall ordet "attrahera" associeras av många människor med negativa konnotationer. Fallet är att vi skapar inte saker utan vi attraherar dem. Vi attraherar omständigheter, människor, möjligheter, kunskap m.m. som tillåter oss att rikta oss mot livets linjer, där den möjligheten som vi vill manifestera är trolig. En princip och en högre lag som dominerar allt är principen om mentalism/tankekontroll och attraktionslagen. Principen om mentalism säger oss att: "Tankar är saker, det du tror/tänker manifesterar sig." Men hur? Genom attraktionslagen, som säger att liknande vibrationer vibrerar tillsammans och attraherar varandra.

Och hur fungerar då denna princip och denna överordnade lag? Allt är energi, men inte i samma manifestation. Energi är uppdelad i fri energi och koncentrerad energi, detta har upptäckts av kvantfysiker (det mest avancerade i hela det vetenskapliga panoramat). Fri energi är ännu inte manifesterad, dess vibration är hög. Koncentrerad energi är en ansamling av fri energi som redan har manifesterats och dess vibration är låg.