top of page

Varför vi blir sjuka

Uppdaterat: 10 okt. 2023

I denna värld som vi lever i just nu är det svårt att ha tillit och släppa taget. Men vi behöver lära oss att göra det eftersom ju längre tid du är i dessa negativa känslor desto mer orolig eller stressad blir du.Vi måste sluta oroa oss över det som kan hända, eftersom vi har egentligen ingen aning om vad framtiden har för oss. Ibland kan oro över egna säkerheten bli en självuppfyllande profetia. Vi skickar fel signaler till universum och det vi inte vill som ska hända händer det. Vi drar till oss det vi tänker. Kom ihåg att vi är det vi tänker.

Försök att lita på att universum och att den ger oss det vi behöver och när det behövs.
Så här är det, vi människor oroar oss för mycket av sådant som vi inte kan kontrollera. Att känna oro/stress på lång sikt är inte hälsosamt. Känslorna kan göra oss sjuka. Allt handlar om energi (Ki). Ki gör inte alltid gott men eftersom Ki styrs av vårt sinne därför kan det skapas både negativa och positiva resultat, beroende vad det är för tankar eller intentioner som styr den. Det vill säga att Ki ansvarar för både vår goda och dåliga hälsa. Våra tankar är kraftfulla därför måste vi vara försiktiga med vad vi tänker.Du har säkert många tankar nu om det här kriget och vad det kommer att hända nu.

Faktum är att även om inte detta krig fanns så kan vad som helst hända ändå. Vi vet aldrig vad som kommer att hända oss. Vi kan inte kontrollera något här i livet så det bästa är att lära sig att ha tillit och hoppas på att universum ger oss det vi behöver. Med detta menar inte jag att vi ska sluta leva, Nej, absolut inte! Utan vi måste försätta leva och göra det vi måste för att kunna njuta av varenda sekund av vårt liv i denna planet.Det som gör oss sjuka är våra tankar och hur kan det vara så, undrar du säkert? Ju faktum är att allt är energi (Ki) och det är den negativa Kin som skapar störningar och sjukdomar i vår kropp. Negativ Ki kan både ha en kraftfullare laddning av energi och vara svårare att avlägsna eller ha en mycket enkel laddning av energi och därmed vara lätt att ta bort. Allt detta beror på de tankarna vi har som skapar den, tankar som kan antingen komma från människans undermedvetna sinne eller till och med från det medvetna sinne, som bindas ihop med Ki och verkar för att påverka sinnets, känslorna och kroppens funktioner. Med hänsyn till detta kan det förstås hur väsentligt det är att skapa en positiv självbild och att upplösa negativa tankar och känslor från vårt sinne.Under hela vårt liv utsätt vi för massor av tankar och känslor från andra. Beroende på hur mottagliga vi är påverkar de oss på olika sätt. Exempelvis när vi är unga är vi som ett blankt papper och det är svårt för oss att avgöra vilka tankar och känslor som vi ska att ta med oss eller avvisa. Vi påverkas av våra föräldrar under de formbara åren då grunden för vår personlighet skapas. Lärarna och tv:n har även en stor påverkan i vårt undermedvetna sinne och detta skapar i sin tur ett mönster av både positiv och energi Ki i vår aura, chakran och kropp. Dessa mönster påverkar vår hälsa likaså allt vi gör och upplever.

Andra människor kan sätta negativ Ki i vårt energifält. Ibland gör de det omedvetet när de har negativa tankar mot oss. Denna negativa energi kallas även för dåliga vibrationer och kan ha en kortvarig effekt, men den kan även skada permanent om personen är öppen för den negativa energin eller är svag och om den är riktad på ett kraftigt och medvetet sätt. Det är viktigt att poängtera att den negativa Kin påverkar dem av oss som har svaghet i antingen auran eller i chakrana.

Vårt subtila energifät och vårt sinne påverkas även av erfarenheter från tidigare liv. Detta kallar vi för karma och vi bärs med det till livet via vårt aura. Genom vårt liv drar tidigare livs karma i auran till sig erfarenheter, upplevelser åt oss, som i sin tur förstärker den karmiska laddningen i auran, som sedan kan flyttas in till chakrana och vartefter till den fysiska kroppen. När Karman arbetar sig djupare in i vårt energisystemet blir effekterna mer markerade men beroende på om den är positiv eller negativ, kan den påverka oss på olika sätt, det vill säga antingen drar man till sig lycka eller olycka och en massa likartade effekter på vår hälsa. Detta utgör grunden till svag hälsa och sjukdom.
Det som vi healers gör är att framkalla positiv Ki som vi sänder till området i auran, chakrana eller kroppen där negativ Ki finns. Alltid med intentionen att omvandla den negativa Kin till positiv eller frigöra och ta bort den. Då kan det naturliga flödet av positiva Kin kan börja. Det spelar ingen roll vilken metod som används eftersom alla processer av helande eller andlig och personlig utveckling har som syfte att frigöra den negativa Kin från personens energifält samt dennes negativa tankar och känslor som har skapat det.Mitt namn är Rhoely och är diplomerad Life Coach Holistic, certifierad Reiki Healing 1 & 2 och Reiki Master, certifierad Yinyogalärare, certifierad Mindfulnessinstruktör, licenserad kost- och livsstilsrådigvare. Jag erbjuder tider för kostrådgivning, coachingsamtal, meditation, healing, yinyogapass. Du kan även boka kurs i Mindfulness för högst 8 personer. Dessutom håller jag i olika Workshop om chakrasystemet, andlig healing, höj din energi samt meditationer som höjer ditt medvetenhet och uppmärksamhet erbjuds på plats i Mandala Kollektivet i Norrköping och på andra platser i Sverige.


För mer information besök www.holisticwellness.nu där kan du prenumerera på Nyhetsbrev där du tar del av olika erbjudande eller ring +46 705 87 58 41 alternativ maila rhr@holisticwellness.nu


Varmt välkommen!
Senaste inlägg

Visa alla

Bình luận


Bokningar
bottom of page