Varför vi blir sjuka

I denna värld som vi lever i just nu är det svårt att ha tillit och släppa taget. Men vi behöver lära oss att göra det eftersom ju längre tid du är i dessa negativa känslor desto mer orolig eller stressad blir du.Vi måste sluta oroa oss över det som kan hända, eftersom vi har egentligen ingen aning om vad framtiden har för oss. Ibland kan oro över egna säkerheten bli en självuppfyllande profetia. Vi skickar fel signaler till universum och det vi inte vill som ska hända händer det. Vi drar till oss det vi tänker. Kom ihåg att vi är det vi tänker.

Försök att lita på att universum och att den ger oss det vi behöver och när det behövs.
Så här är det, vi människor oroar oss för mycket av sådant som vi inte kan kontrollera. Att känna oro/stress på lång sikt är inte hälsosamt. Känslorna kan göra oss sjuka. Allt handlar om energi (Ki). Ki gör inte alltid gott men eftersom Ki styrs av vårt sinne därför kan det skapas både negativa och positiva resultat, beroende vad det är för tankar eller intentioner som styr den. Det vill säga att Ki ansvarar för både vår goda och dåliga hälsa. Våra tankar är kraftfulla därför måste vi vara försiktiga med vad vi tänker.Du har säkert många tankar nu om det här kriget och vad det kommer att hända nu.

Faktum är att även om inte detta krig fanns så kan vad som helst hända ändå. Vi vet aldrig vad som kommer att hända oss. Vi kan inte kontrollera något här i livet så det bästa är att lära sig att ha tillit och hoppas på att universum ger oss det vi behöver. Med detta menar inte jag att vi ska sluta leva, Nej, absolut inte! Utan vi måste försätta leva och göra det vi måste för att kunna njuta av varenda sekund av vårt liv i denna planet.
Det som gör oss sjuka är våra tankar och hur kan det vara så, undrar du säkert? Ju faktum är att allt är energi (Ki) och det är den negativa Kin som skapar störningar och sjukdomar i vår kropp. Negativ Ki kan både ha en kraftfullare laddning av energi och vara svårare att avlägsna eller ha en mycket enkel laddning av energi och därmed vara lätt att ta bort. Allt detta beror på de tankarna vi har som skapar den, tankar som kan antingen komma från människans undermedvetna sinne eller till och med från det medvetna sinne, som bindas ihop med Ki och verkar för att påverka sinnets, känslorna och kroppens funktioner. Med hänsyn till detta kan det förstås hur väsentligt det är att skapa en positiv självbild och att upplösa negativa tankar och känslor från vårt sinne.