top of page

Hur påverkar din andning ditt nervsystem?
Andning och nervsystemet. De är så nära sammanlänkade att förändringen av andningsrytmen har en effekt till det bättre, "avslappnande" eller till det sämre genom att "hyperaktivera" den del av vårt autonoma nervsystem. Det autonoma nervsystemet reglerar bland annat andningen. Detta system är den primära mekanismen som styr kamp eller flykt-reaktionen, aktiverar det sympatiska nervsystemet, när vi tolkar att det finns fara eller hot – andningen är vanligtvis ytlig och snabb. Det parasympatiska nervsystemet aktiverar vilo- och matsmältningssvaret när vi tolkar att vi är säkra – andningen är oftast långsammare och djupare.

När den slappnar av kommer den "parasympatiska" grenen i funktion och å andra sidan, när den blir hyperaktiv tar den "sympatiska" grenen kontrollen. Nästan alla av er kommer någon gång att ha hört att vi måste andas djupt, och även att de flesta har dålig andning, men jag skulle vilja börja förtydliga dessa termer. Vad är dålig andning? Det är en som vi utför med endast vissa muskler i andningssystemet, det vill säga i allmänhet ett ytligt andetag som endast utförs med den övre delen av bröstkorgen utan att diafragman bli inkopplad. Det är alltså en ytlig andning som ger oss en minimal mängd syre. Vanligtvis ytlig andning och retention vid inandning, ofta närvarande i en situation av smärta, stress, rädsla, kan sätta kroppen konstant i stressreaktionen (kamp, ​​flykt eller förlamning).

Vilka konsekvenser har den typen av andning på vårt känslomässiga tillstånd? Jag vet inte om du vet det eller har upplevt det, men sättet vi andas först har en direkt konsekvens på vårt emotionella tillstånd och vice versa, vårt emotionella tillstånd förändrar vårt sätt att andas. Det är alltså symtomatiskt att när du är stressad, nervös, orolig, uppstår andningen med större frekvens och mindre djup än vanligt. Det vill säga att vi utför ett större antal andningscykler per minut (inandning/utdrivning av luft), andningen blir skakig och blir ännu sämre än normalt. Detta skapar en ond cirkel, eftersom vi är nervösa andas vi snabbare och när vi andas snabbare genererar vi större nervositet och oro. Det är också viktigt att veta att vår hjärna, som ett fysiskt organ upptar cirka 2 % av vår kropp, behöver 20 % av syret vi andas för att utföra kemiska processer normalt. Och här är paradoxen, ju sämre vi andas, desto mindre syre är tillgängligt för våra hjärnkretsar, och därför desto sämre fungerar vårt nervsystem. Olika studier har visat att denna interaktion - känslor och andning - inte bara sker i en riktning. Genom andning kan du stimulera nervsystemet. Om å ena sidan en känsla av lugn kan generera långsammare och djupare andning, å andra sidan kan djupare andning stimulera det parasympatiska nervsystemet och därför svarar med vila och avkoppling.


Men "avkoppling" kan vara mer komplex än det verkar. Det är inget som svarar på ett kommando från oss. Faktum är att flera studier har visat att attityden att ignorera eller avvisa en negativ känsla genererar ännu mer stress och ångest. Om vi ​​applicerar detta resonemang på upplevelsen av andning kan det vara intressant att överväga olika aspekter av andningsmedvetenhet, till exempel att acceptera den naturliga andningsrytmen (även om den är ytlig och snabb) utan att döma men att odla förmågan att vara med dessa förnimmelser . Alla kontrollarbete eller andningsövningar kommer att ha stor nytta av denna kombination.


Lite mer om andning: Jag ser att det finns en förvirring mellan vad naturlig andning är, andningstekniker och andningens roll för att hantera känslor. Naturlig andning är inte manipulerad eller tvingad, det vill säga vi gör ingenting för att göra den djupare, längre eller något. Det kommer ut som det kommer ut. Obs!! Detta kan vara det mest avancerade steget av andningsmedvetenhet.


Andningstekniker är sätt att påverka (eller kontrollera) andningsflödet eller rytmen på specifika sätt för specifika mål. De har många fördelar men vi kan inte ägna dagen åt att tänka på om jag andas in nu eller om jag andas ut nu, det vill säga det är inget naturligt sätt att andas, det är övningar.


Känslor påverkar andning och andning kan påverka känslor, därför kan vi använda andningsmedvetenhet som ett känslomässigt hanteringsverktyg – och det är ett underbart verktyg – till exempel för att förlänga utandningen i tider av ångest. Risken här är att fastna i att hitta en lösning för att komma ur obehaget och hoppa över stadiet av att lära sig vara med den svåra känslan som är grundläggande för motståndskraft och läkning.


Det är viktigt att vara medvtena av våra vanor och andningsmönster utan att döma, även om vi övar andningstekniker för att frigöra naturlig andning på ett integrerat sätt, det vill säga föra förändringen dag för dag. För vissa människor kommer andningstekniker att vara den första medvetenheten, eller inkörsporten till andningsmedvetenhet eller ångest eller smärthantering, och det är mycket bra. I min mindfulnesskurs överväges att utöka perspektivet av andningsmedvetande som något levande, dynamiskt och återställande förtroende för organismens visdom.


Här delar jag med mig en väldigt enkelt andningsteknik. Du kan göra denna teknik var som helst och när som helst. För att veta hur det går till klick på bilden 💛Vill du veta mer om andningen och nervsystemet? Kontakta gärna mig så berätta jag mer.


Om du gillar detta inlägg dela gärna så att flera får ta del av denna info. Tusen tack och Namaste.
Senaste inlägg

Visa alla

Comments


Bokningar
bottom of page